سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

۳۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

حرامی ها٬

قتل عام دسته جمعی یت کردند!

یعنی که دسته جمعی تکه تکه ات کردند٬

حسین ع جان.

حسین ع جان.

عمری به پای روضه های شما آتشم زدند٬

عمری دگر بده که بسوزم برای تو ... .

خدا٬

تازه به مهمان نوازی یک ماهه ات عادت کرده بودیم که حالا ...٬

که حالا باید به مهمان نوازی یازده ماهه ی شیطان برویم!

این اشک ها ٬

تا نگویم حسین ع ٬سرریز نمیشوند٬

فقط خود را به سقف گلویم میزنند!

راز گریه های یک مرد٬

امان از دل زینب س.

دوران نمایش شامی ها تمام شده٬

حالا در زینبیه سربازان شما اردوگاه زدند و پرچم برادرت را بر گنبدت برافراش کردند.

دوران شامی ها تمام شده٬ دوران عباس نبودن تمام شده.

کلنا عباسک یا زینب س.

ما نفهمیدیم٬ ترکیب سبز و کدری پدرخاندیمان چگونه بنفش شد؟!

قهوه ای بیشتر بش می آمد !

پی نوشت:

به مناسبت انتخاب کابینه!

بالاخره لانه ی فتنه پیدا شد٬

موسسه امام خمینی لو رفت!

پی نوشت: به مناسبت تند روی های جاهلان و پاسخ دادن به شلوغی هایشان در مجلس!

دیروز سنگ میزدند و شیعیان کاری نکردند٬

امروز خمپاره و هنوز شیعیان در بهتند.

و بجای همه ی ما٬

امام مان خون گریه میکند.

یک ماه مهمان شهر خدا بودیم.

شهرش را دوقسمت کرده بود٬

بهشت و جهنم٬

از شهرش گرمای جهنمش نصیبمان شد !

یک ماه گرم و خوب !