سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

۱۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

صاحب خانه معلوم است!

فقط چهار سال یکبار دولتی مهمان آقایمان میشود.

...

...

پس مهمان نواز همیشه پیروز است٬ با هر مهمانی!

عقب نشینیتان آغاز فرارتان است.

این آغاز شکستت است !

شکست٬ مبارکت.

مرغ آمریکا یک بام دارد دو هوا!

هوای سرمایه اش را داشته باشد٬ شکستش حتمی است.

گوش دادن به سرمایه داران و جنگ جهانی!

هوای عقلش را داشته باشد هم شکستش حتمی است.

خواهش سنا برای جنگ نکردن!

 

و این جنگ میان عقل و پول است!

که هر دو نتیجه اش شکستش٬ یکی در سوریه و دیگری در آینده!

این است نظام سرمایه گذاری!

تعریف عشق در این جعبه ی جادویی با تعریف کتاب هایم جور در نمی آید !

آخر نفهمیدم ٬ خاکی است و دختر محله یمان است یا آسمانی است و خدا است!

بهتر بگویم ٬

خوبش در جعبه برعکس شده٬ مثل دختر محلیمان که خانه ی همسایه اش مامن شده٬ به جرم عشق!

جرمش شیعه بودن که نه!

محبت امیرالمومنین ع بود.

 

آتشش کشورش را گرفت.

ترامادول بزنم برایم هم بهتر است!

لااقل پزشکی تر است.

دیگر از این دنیای خشخاشی خسته شدم!

 

بعد یک دور٬

بر میگردیم سر اصل مطلب٬

پسرجان شیشه ها را بیاور!

گاز شیمیایی میزنند و پیرمرد٬ با استناد به فیلمش٬ مخش شیمیایی شده!

اوباما هم به حرف های او استناد میکند.

و حالا پدرخوانده تکذیبش میکند٬ به همین راحتی‌!

اصلا ولش کن!

کربلا در کربلا می ماند اگر زینب س به شام نمیرفت ... .

حالا شام که نه کل سوریه ٬کربلایت شده ٬حسین جان ع.

 

شیطان سلفی طرح اشغال دلم را کلید زده بود که٬

شیعیان قلبم٬

با روضه ی حسین ع دلم را از تروریست ها خالی کردند.

آنها شیمیایی زدند و شما ...؟

نکند قصد بمب اتم داری !

با این حساب وتو برای خودت هم بهتر است!

راستش چاقو دست دیوانه نباشد بهتر است.