سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

۸ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

یک نکته:

من نفهمیدم ، شما روشنم کنید... .

چرا در فیلم جدایی نادر از سیمین ، زن چادری {نوکر} و محجبه ی مظلوم فیلم که پشت در لگد میخورد و بچه اش میمیرد ،شخصیت منفور و احمقانه ای دارد ؟؟

برعکس شخصیت زنی که میخواهد از ایران برود و زیاد به اسلام و حجاب هم ترغیب ندارد !

چرا زن محجبه پشت در لگد میخورد؟؟ منظور !!!

اسکار حقش!

اصغر بار دیگر برای جایزه ی اکبر رفت !

فرهادی جان این دفه اگه اسکار گرفتی ،خواهشا ،حول نکنی باز گند بکاریا... .

دیروز نتانیاهو به خانه ی مادر اش رفت تا صله ی رحمی کند و برادر دینی اش را ببیند...

باراک حسین را میگویم.

مثل این که شیطان بزرگ با اسم حسین {البته از نوع باراک} میخواهد شیطانی اش را پوشش دهد !

روحانیان بهتر میدونند !

از حسن بپرسید !

ما ندانیم خدا که میداند،

چه او بگوید اوباما بود یا اوباما بگوید او بود !

حالا با افتخار میگوید : کی بود کی بود من نبودم !

زنگی زده شد و کلی حرف !

خدا بهتر میداند !

بٍکش ،بٍکش جالبی ای ست !

او میخواهد استکبارش را کند و آن یکی حرف از استقلال میزند!

بٍکش ،بٍکش جالبی است بر سر عشق... بر سر ایران اسلامی... .

ما ملت ایران که پیروزیم ،

چه کشته شویم چه بکشیم چه در روابط بین المللی آقای روحانی حول کند !

آن که با خدا است ،پیروز است !

و این از الطاف خدا ست.

سیاستمان چهارچوبش معلوم است،

آنقدر که با یک زنگ چهار چوبش بدون سقف میشود!

شیطنت های شیطان بزرگ میشود ،خصومت شخصی قبلی ها !

سیاستمان چهارچوبش معلوم است ، اگر روحانی حول نکند !