سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت» ثبت شده است

پیر ما برای مادرش عزا گرفته بود و

مدعیان عکسشان را میگرفتند!

......................................

البته "روحانیان" خود را از عکس هم دریغ کردند و به سفر نوروزی ادامه دادند... .

......................................

پینوشت:

فاطمیه گذشت و یک بار دیگر ما را امتحان کرد...

امتحان ولایت...

و هییت دولت و رفسنجانی... کنار دردهای مردم از بی نانی و ...

هزار مشکل دیگر گرفته تا غم فاطمیه و مادر...

جهاد و عزای خود را در شمال و کیش به در کردند...

آقای مظلوممان هم از غم مادرش ،گریست... .