سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روزه» ثبت شده است

...امروز هم گرسنگی کشیدم.

به نیت روزه !

‍و هنوز چشم به راه روزه ام!

بعد از یک سال دوباره آمده بود و حالا زمان میزبانی بود.

باید سنگ تمام میگذاشتم ...

پی نوشت:

نکند بگذرد از خانه مکدّر رمضان... .