سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

سررسید شخصی

OPEN TO THE PUBLIC

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسیح» ثبت شده است

مسیح من ندمی جان دهم ز یک هویت!

اگر چه زنده کنی ٬جان دهم ز گیسویت...

اگر چه اهل خرابم٬مراخراب نکنی٬

از این خرابی دوران خراب تر نکنی... .